Strona przeciwników energetyki jądrowej

Dokumenty Materiały Archiwa Linki Kontakt

27. czerwca 2015 rok

 

W poniedziałek 22. czerwca 2015 roku na swoim kolejnym posiedzeniu władze gminy Mielno ustaliły ostatecznie, że na teren gminy wpuszczony zostanie namiot dofinansowany przez proatomowych sponsorów. Umowa o namiot już jest podpisana. I tu uwaga, identyczne namioty rozstawiane są w innych gminach z jawnym logo znanego „polskiego inwestora”, firmy słupa, który realizować ma dyspozycje energetyki jądrowej w imieniu administracji sprawującej obecnie kontrolę nad Polską. Szczególnie sąsiednie gminy są uraczane namiętnie obwieszonymi sponsoringiem namiocikami. W tych namiotach mają się rzekomo odbywać imprezy kulturalne.

 

Radni gminy Mielno ustalili jednak, że logo znanej firmy słupa zniknie a w to miejsce wpadnie logo... Urzędu Gminy Mielno. Rozczarowanie budzi u tych radnych, że proatomowi wspólnicy firmy słupa nie zgodzili się na przemalowanie namiotu na żółto. Ogólnie władze gminy rozpaczają w swym wykonawstwie, bo ludzie nie zrozumieli dobrych i szczerych intencji tych władz, że chcą tu dla dobra ludzi wprowadzić tego ładnego konia trojańskiego i dla upiększenia go przemalować może na żółto albo na zielono. I oczywiście z konia w nocy nie wyjdzie Odys z jego drużyną i nie wyrżnie śpiących i pijanych ze szczęścia strażników, a także nie otworzy bram miasta, aby wroga armia zniszczyła je do posad. Kto czytał „Iliadę” Homera, ten wie... Bodaj by film obejrzał. Takiego trojanka wpuściły władze gminy Choczewo i mają teraz punkty propagandowe energetyki jądrowej jako stały element krajobrazu a w sezonie propagandystów biegających po plażach z materiałami uświadamiającymi, jaką to energetyka jądrowa jest czystą poezją.

 

Tu jednak drobna dygresja: Czemu tą przemianą sponsorów nie zainteresowały się media? Toż to by był przykład pierwszego pewnie w historii cudownego świeckiego przemienienia. Tu sponsorzy są proatomowi a tu po przekroczeniu granic gminy Mielno już są antyatomowi. I ktoś w to wierzy, w tę nową świecką tradycję? Jak to niektóre podmioty mają wymienne sumienia. Wyjmujesz panel pro i wkładasz panel anty. Pełen serwis. Istny cud przemienienia.

Zasady umieszczania materiałów na stronie