Strona przeciwników energetyki jądrowej

Materiały Archiwa Linki Kontakt

Referendum

 

Pamiętne i zwycięskie (frekwencja 57% uprawnionych 94,7% przeciw) Referendum odbyło się 12. lutego 2012 roku w Gminie Mielno, a treść pytania referendalnego to:

 

Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?

 

 

rozumiemy w następujący sposób:

 

Pierwsze dwa człony pytania poprzedzone słowem „lokalizację ”:

 

  1. elektrowni jądrowej
  2. wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym

rozdzielone słowem „lub” są alternatywą logiczną (sumą), czyli nie wyrażamy zgody na oba te człony, obojętnie który z nich bierzemy pod uwagę.

 

Ostatni człon:

 

rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami

 

poprzedzony spójnikiem „i” jest koniunkcją logiczną (iloczynem) odnoszącym się do obu poprzednich członów, gdyż zamyka te człony nawias otwarty w zwrocie: Czy wyrażasz zgodę na. Słowo „na” odnosi się bowiem zarówno do członu zaczynającego się od słowa „lokalizację” jak i do rozpoczętego od słowa „rozpoczęcie”.

 

W rozwinięciu na dwa pytania pytanie to brzmiałoby:

 

1. Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?

 

2. Czy wyrażasz zgodę na lokalizację wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?

 

Dla uproszczenia postępowania referendalnego przyjęto zatem jedno pytanie, zamiast dwu powtarzających treść ostatniego członu odnoszącego się do jakichkolwiek badań związanych z inwestycjami energetyki jądrowej na terenie naszej gminy.

 

Wersja PDF

 

 

Zasady umieszczania materiałów na stronie