Strona przeciwników energetyki jądrowej

Dokumenty Materiały Archiwa Linki Kontakt

26. sierpnia 2015 rok

 

Publikujemy w całości pismo z dnia wczorajszego 25. sierpnia pana Zbigniewa Obrockiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie przez głowę Państwa z prawa do zawetowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Pan Zbigniew Obrocki - znany nam wszystkim w okolicy Koszalina jako dobry sąsiad - jako Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” złożył swoje pismo, będące zdaniem odrębnym od decyzji władz związku. Postawa pana Zbigniewa Obrockiego wynika wyłącznie z jego: głębokiej wiedzy dotyczącej spraw rolnictwa, z wielkiej miłości do ziemi i jest wyrazem przywiązania do chronionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawa własności.

 

Ponieważ od początku popieramy Protest Rolników, który zaczął się w grudniu 2012 roku na ulicy Szczerbcowej w Szczecinie, naszym obowiązkiem jest wesprzeć tę osamotnioną walkę chociaż w postaci publikacji pełnego brzmienia tego pisma.

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

Zasady umieszczania materiałów na stronie