Dnia 21 stycznia 2012 roku.

Prowadzona przeze mnie strona internetowa www.bezatomu.pl, stanowiąc moją własność intelektualną, została postanowieniem Inicjatywnej Grupy Referendalnej wplątana w nie zgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej próbę cenzurowania materiałów pana Mirosława Dakowskiego, Krzysztofa Puzyny i innych.

Takie postępowanie IGR to jawne bezprawie, naruszające Wolność Słowa w Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc Artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jako inicjator założenia tej strony, dałem IGR czas do namysłu nad jego postępowaniem, jednakże zarówno IGR jak i Pełnomocnik IGR uznali zgodnie, że ich decyzja jest słuszna w jakimś niesprecyzowanym interesie.

Od tej chwili kategorycznie odcinam się od tego postępowania IGR. Usunąłem wszystkie pliki strony. Przekazanie prowadzenia strony nastąpi w terminie zgodnym z ustaleniami technicznymi i dotyczącymi jej własności.

Przyjechałem do Gminy Mielno pomóc w zorganizowaniu Referendum przeciwko energetyce jądrowej, a postępowanie IGR jest bezprawiem, które boczną furtką wprowadza instytucje reżimu totalitarnego, z którym nie chcę mieć nic do czynienia. Jako współredagujący tę stronę dbałem o jej należyty poziom merytoryczny i prawny. Z chwilą, gdy IGR swoją bezprawną decyzją wprowadził cenzurę prewencyjną na stronie, nie poczuwam się do odpowiedzialności za jej dalsze losy.

Wspieram nadal Referendum lokalne w Gminie Mielno przeciwko energetyce jądrowej. Będę robił wszystko, co mogę i będzie w zgodzie z moim sumieniem, by to Referendum było zwycięstwem praworządności, jakim jest głos Narodu jako władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej w postaci uczciwie i zgodnie z prawem przeprowadzonego Referendum lokalnego. Jeśli jednak to Referendum organizuje grupa, która staje ponad prawem, tej grupie nie udzielę już żadnego poparcia.Andrzej Marek Hendzel