Tu będzie oficjalna strona 

Inicjatywnej Grupy Referendalnej

Gąski

Gmina Mielno

Aby w pełni ruszyć z tą stroną, czekamy na uchwałę Rady Gminy Mielno o ogłoszeniu referendum odpowiadające na pytanie:

Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?